2019

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 19 թ. — 30.06. 2019 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

 

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 19 թ. — 31.03. 2019 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Հաստիքացուցակ