2018

Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.01. 2019 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Ճշտված նախահաշիվ

 

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.10. 2018 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

 

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.07. 2018 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Սոց․ փաթեթ

Հաստիքացուցակ

Տարիֆիկացիա

 

 

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.04. 2018 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին

Նախահաշիվ 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի

Հաստիքացուցակ

Տարիֆիկացիա