2017

Չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 17 թ. — 31.12. 2017 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական հոսք

Ծախսեր և պարտքեր

2017 թվականի ճշտված նախահաշիվ

Քաղվածք դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի 
/բյուջե/

Քաղվածք

Նախահաշիվ  2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի
/նախնական բյուջե/

Նախահաշիվ

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 17 թ. — 01.10. 2017 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական հոսք

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 17 թ. — 01.07. 2017 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական հոսք

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 17 թ. — 01.04. 2017 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական հոսք

Ծրագրային ցուցանիշներ

Հաստիքացուցակ

Տարիֆիկացիա

Նախահաշիվ