Տեխնոլոգիայի կաբինետ

Ուսուցիչ` Գայանե Նավասարդյան