Ուսուցիչներ

Մեր դպրոցի ուսուցիչների համագործակցության արդյունքում ստեղծված  պաշարները կարող եք տեսնել  հետևյալ  հղումներով`

Բաց դասի նյութեր․

 

Նախաատեստացիոն վերապատրաստման նյութեր և հոդվածներ

 

Հետազոտական աշխատանքներ