Առարկայական մեթոդական միավորումներ

Առարկայական մեթոդական միավորումների լիազորությունների մասին տե՛ս․

Առարկայական մեթոդական միավորումներ, կանոնադրություն, կետ 92-95

Մեթոդմիավորումներ, գծապատկեր

 

Լեզուներ և հումանիտար առարկաներ, նախագահ՝ 
 Բնագիտական առարկաներ, նախագահ՝ Լ․ Մելքումյան
Տարրական կրթություն, նախագահ՝ Լ․ Ավետիսյան
ՆԶՊ, շախմատ, ֆիզկուլտուրա, տեխնոլոգիա, կերպարվեստ, երաժշտություն, 
նախագահ՝ Գ․ Նավասարդյան