Հայտարարություններ

 • Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի, կերպարվեստի (2 դասաժամ), երաժշտության (2), տեխնոլոգիայի (2, տղաների խումբ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:
  Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:
  Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
  Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
  1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
  2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին  ամապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
  3. Անձնագրի պատճենը,
  4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
  5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
  6. Մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
  7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
  8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:
  Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
  Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչեւ օգոստոսի 14-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
  Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:
  Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 21-ին՝ ժամը 12:00-ին, Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ գ. Ֆանտան, Ոպանյան 47:
  Տեղեկությունների համար զանգահարել` (077) 80-88-10 հեռախոսահամարով:
 • Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցը հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա առաջին դասարանցիների ընդունելություն:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

 1. դիմում` ուղղված տնօրենին 〈լրացվում է տեղում〉,
 2. ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը: Տնօրենի «Իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ պատճենը պահպանվում է սովորողի անձնական գործում,
 3. 2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի,
 4. բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք,
 5. ծնողներից մեկի անձնագրի պատճենը 〈պայմանագիր կնքելու համար〉:

Ընդունելության կարգի, անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով.

Ընդունելության կարգ

Տեղեկությունների համար զանգահարել` (077) 80-88-10 հեռախոսահամարով։

Դպրոցի տնօրինություն

 

 

 • Հայտարարվում է մրցույթ՝  ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հայոց եկեղեցու պատմության (7 դասաժամ), անգլերենի (4), երաժշտության (2), կերպարվեստի (2), տեխնոլոգիայի (3, տղաների խումբ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

 1. Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
  1. հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
  2. փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
  3. անձնագրի պատճենը,
  4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
  5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
  6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
  7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
  8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 27-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթները տեղի կունենան սեպտեմբերի 29-ին՝ ժամը 14:00-ին, Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում։ Հասցեն՝ գ. Ֆանտան, Ոպանյան 47:

Տեղեկությունների համար զանգահարել` (077) 80-88-10 հեռախոսահամարով։