Համակարգչային սենյակ

Ուսուցիչ` Գայանե Կոստանդյան

 

Ինֆորմատիկայի դաս,

ուսուցիչ՝ Գայանե Կոստանդյան

 

 

 

 

 

 

 

Ռուսաց լեզվի դաս,

ուսուցիչ՝ Գալինա Սարգսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասարակագիտության դաս,

ուսուցիչ՝ Լիլիթ Հակոբյան

 

 

 

 

 

 

 

Ինֆորմատիկայի դաս,

ուսուցիչ՝ Գայանե Կոստանդյան