Խորհուրդ

Կառավարման խորհրդի կազմը
  1. Կարապետյան Նորայր` նախագահ
  2. Հարությունյան Դոնարա` քարտուղար
  3. Իվանյան Դավիթ
  4. Կարապետյան Գայանե
  5. Սարգսյան Ռուզաննա
  6. Նավասարդյան Գայանե
  7. Ավետիսյան  Լիլիթ
  8. Կարապետյան Ռուզան

Դպրոցի խորհրդի լիազորությունների  մասին տե՛ս․

Դպրոցի խորհուրդ,  կանոնադրություն, կետ 33-47