Թափուր տեղերի թիվը

Ըստ դասարանների դպրոցում առկա թափուր տեղերը

 

Թույլատրելի  սահմանային  տեղերի  թիվը Առկա թափուր տեղերի թիվը՝ ըստ դասարանների
Տարրական ընդհանուր՝  60 տեղ Տարրական ընդհանուր՝  23 տեղ
Հիմնական ընդհանուր՝  85 տեղ Հիմնական ընդհանուր՝  28 տեղ
Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր՝  50 տեղ Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր՝  18 տեղ