Դասարաններ

1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9 աշակերտ

(դասվար` Լ․ Ավետիսյան)

 

2-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9 աշակերտ

(դասվար` Ռ․ Գալստյան)

 

3-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 8 աշակերտ

 (դասվար`  Թ․ Սրապիոնյան)

 

4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11 աշակերտ 

(դասղեկ` Ք․ Հարությունյան )

 

5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10 աշակերտ

 (դասվար` Գ․ Նավասարդյաբ)

 

6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 14 աշակերտ

(դասղեկ` Ռ․ Ալթունյան )

 

7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 7 աշակերտ

 (դասղեկ` Յ․ Սահակյան)

 

8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11 աշակերտ

 (դասղեկ` Գ․ Կոստանդյան)

 

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12 աշակերտ

 (դասղեկ` Ա․ Խոջայան )

 

10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10 աշակերտ 

(դասղեկ` Շ. Դալլաքյան)

 

11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11 աշակերտ 

(դասղեկ` Լ․ Հակոբյան)

 

12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11 աշակերտ

 (դասղեկ` Լ. Մելքումյան )