2018

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.07. 2018 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական հոսքեր

Սոց․ փաթեթ

 

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(01. 01. 20 18 թ. — 01.04. 2018 թ. ժամանակահատվածի համար)

Դրամական միջոցներ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին

Նախահաշիվ 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի

Հաստիքացուցակ

Տարիֆիկացիա