Գիտելիքների ստուգում մայրենիից

01.06.2017թ. ինչպես հանրապետության մյուս դպրոցներում, այնպես էլ Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց գիտելիքների ստուգում մայրենի լեզվից: 4-րդ դասարանի 15 աշակերտից 2-ը չի մասնակցում գիտելիքների ստուգմանը, 3 աշակերտ ստացավ անբավարար, 2-ը` «9»  գնահատական, մնացածը` «4-8» գնահատականներ: