Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը և խառը թվերը

03.05.2017թ. Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի  Շ. Դալլաքյանը 5-րդ դասարանում անցկացրեց բաց դաս` «Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը ու խառը թվերը» թեմայով: Դասն ավելի պատկերավոր ներկայացնելու համար նա զուգահեռներ անցկացրեց ուղղանկյան և հողամասերի մակերեսների միջև: Աշակերտները մեծ ոգևորությամբ լուծեցին առաջադրված խնդիրները:

Նկարները տե’ս  հետևյալ հղումով․

Բաց դաս մաթեմատիկայից