Այբբենարանի հանդես

27․04․2017թ․  Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում դասվար Ն. Էլիզբարյանն առաջին դասարանում  այբբենարանի հանդես էր կազմակերպել: Դասարանը բաղկացած է 9 աշակերտից: Նրանք երգ ու պարով, արտասանությամբ ցույց տվեցին իրենց տառաճանաչությունը: Միջոցառումը հետաքրքիր էր ու բովանդակալից:

Նկարները տե՛ս հետևյալ հղումով.

Այբբենարանի հանդես