Օլիմպիադաներ

10.02.2017 թվականին Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց օլիմիպիադա «Աշխարհագրություն» առարկայից: Մասնակցեց 8-12 դասարանների 9 աշակերտ:

08.02.2017 թվականին Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց օլիմիպիադա «Ֆիզիկա» առարկայից: Մասնակցեց 8-12 դասարանների 8 աշակերտ:

06.02.2017 թվականին Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց օլիմիպիադա «Կենսաբանություն» առարկայից: Մասնակցեց 9-12 դասարանների 7 աշակերտ:

 

02.02.2017 թվականին Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց օլիմիպիադա «Քիմիա» առարկայից: Մասնակցեց 9-10 դասարանների 2 աշակերտ:

 

31.01.2017 թվականին Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց օլիմիպիադա «Մաթեմատիկա» առարկայից: Մասնակցեց 5-12 դասարանների 14 աշակերտ: