Թափուր տեղերի թիվը

Ըստ դասարանների դպրոցում առկա թափուր տեղեր չունենք։