Բաց դաս

Բաց դաս` հասարակագիտություն, ինֆորմատիկա
«Մեդիագրագիտություն․ լուրը, լրագրությունն ու հասարակությունը» 

Ուսուցիչներ՝ Ա․ Խոջայան, Լ․ Հակոբյան, Գ․ Կոստանդյան, 9-րդ դասարան, 07․11․2018թ․

 

Ա տառի հանդես

Դասվար՝ Լ․ Ավետիսյան, 1-ին դասարան, 17․10․2018թ․

 

Ինֆորմատիկա
«Ապահով Համացանց 2018»

ուսուցիչ՝ Գ․ Կոստանդյան, 9-12-րդ դասարաններ, 04․05․2018թ․

 

ՀԵՊ
 «Հիսուս օգնում է մարդկանց»

ուսուցիչ՝ Ա․ Խոջայան, 5-րդ դասարան, 22․02․2018թ․

 

Մայրենի
«Ա» տառի հանդես

դասվար` Մ. Ոպանյան, 1-ին դասարան, 13.10.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

«Ա» տառի հանդես

Նկարները` «Ա» տառի հանդես

 

ՀԵՊ
«Հայ բողոքական եկեղեցու առաջացումը»

ուսուցիչ` Ա. Խաջայան,  9-րդ դասարան, 09․10․2017թ․

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Հայ բողոքական եկեղեցու առաջացումը

Նկարները` Հայ բողոքական եկեղեցու առաջացումը

 

Դասղեկի ժամ
«Սրբոց Թարգմանչաց տոն»

դասղեկ՝ Գ․ Կոստանդյան, 12-րդ դասարան, 09․10․2017թ․

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Դասղեկի ժամ

Նկարները` Դասղեկի ժամ

 

Մաթեմատիկա
«Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը և խառը թվերը»

ուսուցիչ` Շ. Դալլաքյան, 5-րդ դասարան, 03.05.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը և խառը թվերը

Նկարները` Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը և խառը թվերը

 

Ինֆորմատիկա
«Ապահով համացանց»

ուսուցիչ` Գ. Կոստանդյան,  11-րդ դասարան, 02.05.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Բաց դաս` Ապահով համացանց

Նկարները` Բաց դաս` «Ապահով համացանց»

 

Գրականություն
«Ա. Բակունց, թեմայի ամփոփում»

ուսուցիչ` Ա. Գրիգորյան, 11-րդ դասարան, 28.04.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Ա. Բակունց, թեմայի ամփոփում

Նկարները` Բաց դաս գրականությունից

 

Մայրենի
Այբբենարանի հանդես

ուսուցիչ՝ Ն․ Էլիզբարյան, 1-ին դասարան, 27․04․2017թ․

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Այբբենարանի հանդես

Նկարները` Այբբենարանի հանդես

 

Ֆրանսերեն
Անրի Վեռնոյի «Մայրիկ» 

ուսուցիչ` Ռ. Ալթունյան, 23․03․ 2017թ․

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Բաց դաս ֆրանսերենից

 

Մայրենի
 «Հայրենի°ք, ես մի զարկն եմ քո բազկի»

ուսուցիչ` Լ. Ավետիսյան, , 3-րդ դասարան, 01.03.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

«Հայրենի°ք, ես մի զարկն եմ քո բազկի»

Նկարները՝  «Հայրենի°ք, ես մի զարկն եմ քո բազկի»

 

Ռազմագիտություն
«Քաղաքացիական պաշտպանության
համաշխարհային օր»

ուսուցիչ` Գ. Աբրահամյան, 01.03.2017թ.

Մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օր

 

Հայոց լեզու և գրականություն
«Պ. Սևակի պատգամները»

ուսուցիչ` Ա. Գրիգորյան,  7-րդ դասարան, 01.03.2017թ.

Դասի մասին մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Պ. Սևակի պատգամները

Նկարները՝  Պարույր Սևակ

 

Ինֆորմատիկա
«Ապահով Համացանց»

ուսուցիչ՝ Գ․ Կոստանդյան, 8-րդ դասարան, 04․03․2016թ․

Դասի մասին մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Ապահով Համացանց

 

Հասարակագիտություն
«Հանդուրժողականություն»

ուսուցիչ՝  Լ․ Հակոբյան, 9-րդ դասարան, 04․03․2016թ․

Դասի մասին մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Հանդուրժողականություն

 

Մայրենի
Ա տառի հանդես

դասվար՝ Ա․ Սուքիասյան, 1-ին դասարան, 13․10․2015թ․

Հանդեսի մասին մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով․

Ա տառի հանդես

 

 Ֆրանսերեն

 ուսուցիչ` Ռ. Ալթունյան